SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLAŇANY

Připravuje se nová podoba webových stránek

 

Zřizovatel:  MĚSTYS  PLAŇANY
            Ú
řad městyse Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Začlenění:
Sdružení hasičů okresu Kolín s číslem 3204084

Organizační jednotka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pod číslem 3204101 dne 4.6.1996

Údaje o subjektu:
Název: Sbor dobrovolných hasičů Plaňany
Adresa: Úřad městyse Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
IČO: 66492106
Starosta:  
Mgr. M a r t i n  C h a r v á t  (charvat@zsplanany.cz; tel.: 606538757)
Velitel:    A l e š   R a t h                ( tel.: 606404411)

Vznik subjektu:
Na základě Stanov, rozhodnutím MV ČR č.j. VS/1 6176/91-R
 
Historie:
 
1863
       Dne 29. srpna 1863 ke 14 hodině vyšlehl oheň z domku patřícího vdově A. Kulhavé. Velký vítr byl ze strany polední, roztáhl se oheň tak, že v půl hodině 22 obytných stavení včetně stodol a chlévů v jednom plamenném moři stálo (obec měla 62 obytných stavení), takže vyhořel celý střed obce.
(farní kronika Děkanského úřadu Plaňany)
 
     Při tomto požáru uhořelo tříleté dítě krupaře E. Šindléra. Brzy po tomto požáru (den a měsíc není znám) sešli se někteří pokrokovější občané v čele s B. Šindlérem (bratr uhořelého dítěte), který se vrátil z Prahy, a seskupili se ve sdružení, činice si úkolem v případě požáru majetky své i spoluobčanů hájiti. Toto sdružení mělo k dispozici malou primitivní stříkačku na kolech, několik žebříků, sekyrek a provazců, což si členové pořídili vlastním nákladem. Obec zřídila dřevěnou kůlnu na tento materiál vedle obecní nemocnice.
(Paměti B. Šindléra)

1864
      Předsedou sboru je správce místního lichtenštejnského dvora br. Beran a velitelem je br. B. Šindlér.
      24. dubna 1864 se hasiči zúčastňují oslav 50 let vysvěcení faráře Vojtěcha Kincla.